Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Ενότητα 4η - Διατροφή


Με τι θα ασχοληθούμε:

  • Πώς δίνουμε οδηγίες για μια συνταγή
  • Πώς σχηματίζουμε την προστακτική των σύνθετων ρημάτων
  • Πώς χρησιμοποιούμε τις αποτελεσματικές προτάσεις
               
Δείτε και μία νόστιμη συνταγή για κέικ από τον Στέλιο Παρλιάρο. Αν θέλετε, μπορείτε να τη φτιάξετε και να τη φέρετε στην τάξη να δοκιμάσουμε τις ικανότητές σας!!!

Οι  εγκλίσεις  των  ρημάτων
Τι είναι οι εγκλίσεις;


 Εγκλίσεις ονομάζουμε τις μορφές που παίρνει το ρήμα, για να φανερώσει πώς παρουσιάζεται το νόημά του από τον ομιλητή.

Πόσες και πoιες εγκλίσεις έχουμε;

Οι εγκλίσεις είναι τρεις:
  • η οριστική (πραγματική/βέβαιη)
  • η υποτακτική (επιθυμητή/αβέβαιη)
  • η προστακτική (απαιτούμε να γίνει)

Ως εγκλίσεις λογαριάζονται:
  • το απαρέμφατο 
  • η μετοχή

Τις εγκλίσεις μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στις προσωπικές και β) στις απρόσωπες.

Οι προσωπικές εγκλίσεις είναι αυτές που έχουν διαφορετικούς τύπους για τα διαφορετικά πρόσωπα του ρήματος. Στις προσωπικές κατατάσσονται: α) η οριστική, β) η υποτακτική και γ) η προστακτική.

Οι απρόσωπες εγκλίσεις είναι αυτές που έχουν τον ίδιο τύπο για τα διαφορετικά πρόσωπα του ρήματος. Στις απρόσωπες εγκλίσεις κατατάσσονται: α) το απαρέμφατο και β) η μετοχή.

Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις

Είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις που χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση και φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλεσμα του περιεχομένου της.

Εισάγονται με τους συμπερασματικούς συνδέσμους: ώστε, λοιπόν, άρα, επομένως ή με εκφράσεις: ώστε να, που να, για να, με αποτέλεσμα να.

Παραδείγματα:
Ήταν τόσο σκοτεινά, ώστε δε βλέπαμε τίποτε.
Σε γέλασα τόσες φορές, που να μη με πιστεύεις πια.