Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Διαιρέσεις!

Θυμάσαι  να κάνεις διαίρεση με δεκαδικούς; Να αντιγράψεις και να λύσεις τις παρακάτω διαιρέσεις, για να θυμηθείς τη διαδικασία.

145,20:1,20=

45:1,20=
492,8:28=
136,8:2,5=
298,75:24=
425,5:15=
7.200,5:345=
540,20:35=
7.678:3,2=
160,50:15,20=