Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Μαθαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανοίξτε το blog με τον Internet Explorer, εγκαταστήστε το πρόγραμμα Silverlight, αν δε το έχετε, επιλέξτε το European union game και παίξτε ελέγχοντας τις γνώσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.