Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Οι κλιματικές ζώνες της Γης.

1. Τι είναι κλίμα ενός τόπου και τι καιρός;
Η θερμοκρασία, η βροχή, η υγρασία, ο άνεμος, το χιόνι αποτελούν ατμοσφαιρικές συνθήκες. Όταν ορισμένες από αυτές επικρατούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε έναν τόπο και σε συγκεκριμένη εποχή, τότε καθορίζουν το κλίμα του τόπου αυτού.
Αντίθετα οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. ημέρα) καθορίζουν τον καιρό του τόπου αυτού.

Αν πατήσετε εδώ, μπορείτε να δείτε έναν παγκόσμιο πολυχάρτη και να μελετήσετε ζώνες βλάστησης, κλίμα, θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις.
εικόνα
2.  Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το κλίμα;
  • Η θερμοκρασία ενός τόπου που εξαρτάται από το ποσό της θερμότητας που απορροφά από τον Ήλιο.
  • Η απόστασή του από τον Ισημερινό, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος του τόπου.
  • Το υψόμετρο, δηλαδή το ύψος ενός τόπου από την επιφάνεια της θάλασσας, καθορίζει σημαντικά τη θερμοκρασία του, αφού όσο υψηλότερα βρίσκεται ο τόπος τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του.
  • Άλλος βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το κλίμα ενός τόπου είναι η απόστασή του από τη θάλασσα. Οι παραθαλάσσιες περιοχές έχουν πάντα ηπιότερο κλίμα.
  • Οι τοπικές συνθήκες επίσης επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου (υγρασία, άνεμοι).
Δείτε εδώ και μελετήστε πώς πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω στη γη σε ένα ημερολογιακό έτος.

3. Ποιες είναι οι κλιματικές ζώνες της γης;
  • Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τον Ισημερινό και έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελούν την πιο θερμή κλιματική ζώνη, που λέγεται τροπική ζώνη.

                                                               τροπική ζώνη
  • Οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στους πόλους και έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελούν τις πολικές ζώνες.
                                                                   πολική  ζώνη
  • Οι περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στις πολικές ζώνες και στην τροπική λέγονται εύκρατες ζώνες
                                                                   εύκρατη ζώνη
Αν πατήσετε εδώ, θα δείτε τις θερμικές ζώνες της γης.

4. Ποιοι παράλληλοι κύκλοι χωρίζουν τις κλιματικές ζώνες;

εικονα

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κάθε κλιματικής ζώνης;

εικόνα