Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Εύρεση του ΜΚΔ και του ΕΚΠ φυσικών αριθμών με ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Ο ΜΚΔ δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων είναι το γινόμενο των κοινών πρώτων παραγόντων τους με τον μικρότερο εκθέτη.
Το ΕΚΠ δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων είναι το γινόμενο των κοινών και μη κοινών παραγόντων τους με τον μεγαλύτερο εκθέτη.

Πηγαίνετε τώρα στο λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  και πατήστε την εφαρμογή ΜΚΔ-ΕΚΠ, για να εξασκηθείτε περισσότερο.