Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Ερωτήσεις για επανάληψη στη 2η Ενότητα.

                         «1821»: Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.    Picture  
 1. Γιατί οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας ήταν οι δυσκολότεροι για τους Χριστιανούς;
 2. Ποιους φόρους πλήρωναν οι υπόδουλοι Έλληνες στο οθωμανικό κράτος;
 3. Ποιος ήταν η θέση και ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τα χρόνια της Τουρκοκρατίας;
 4. Τι ήταν οι Φαναριώτες και ποιο ρόλο διαδραμάτισαν;
 5. Ποιοι ήταν οι κοτζαμπάσηδες και ποια θέση είχαν στην πολιτική ηγεσία;
 6. Ποια ήταν τα αισθήματα του λαού απέναντί τους;
 7. Τι ήταν οι κλέφτες και τι οι αρματολοί;
 8. Πώς περνούσαν οι κλέφτες τη μέρα τους;
 9. Γιατί κλέφτης και αρματολός έφτασε να σημαίνει το ίδιο πράγμα;
 10. Ποια ήταν τα αισθήματα του λαού γι' αυτούς και εκδηλώνονταν;
 11. Πού στηριζόταν η οθωμανική οικονομία;
 12. Ποιοι παράγοντες ωφέλησαν τις οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων;
 13. Τι ήταν οι διομολογήσεις;
 14. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της πρώτης και της δεύτερης περιόδου της μετανάστευσης;
 15. Πού ιδρύθηκαν οι σημαντικότερες ελληνικές παροικίες;
 16. Πώς βοήθησαν οι Έλληνες της διασποράς στην εθνική αφύπνιση;
 17. Ποιοι ήταν οι δάσκαλοι του Γένους και ποιο ήταν το έργο τους;
 18. Τι ονομάστηκε νεοελληνικός διαφωτισμός;
 19. Τι γνωρίζετε για το έργο του Ρήγα Φεραίου;
 20. Ποιο ήταν το όραμά του;
 21. Ποιες ήταν οι απόψεις του Αδαμάντιου Κοραή για τη γλώσσα του ελληνικού έθνους;