Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη.

1. Τι είναι η κατανομή πληθυσμού;
Η κατανομή πληθυσμού φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται στην επιφάνεια της Γης.

2. Τι είναι η πυκνότητα του πληθυσμού και πώς την υπολογίζουμε;
Η πυκνότητα του πληθυσμού μιας περιοχής ή μιας χώρας δηλώνει τον αριθμό των κατοίκων που αναλογούν σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα του πληθυσμού, διαιρούμε τον αριθμό που δηλώνει τον πληθυσμό της περιοχής με αυτόν που δηλώνει την έκτασή της.

Κάνετε κλικ εδώ, για να μελετήσετε την πυκνότητα του πληθυσμού στις διάφορες χώρες κι εδώ για να δείτε ποιες είναι οι πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη.
Ερωτήσεις.
1. Ποια είναι η πιο πυκνοκατοικημένη και ποια η πιο αραιοκατοικημένη χώρα; Γιατί;
2. Κάνετε κλικ εδώ, για να δείτε σε ποιες κλιματικές ζώνες υπάρχουν οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη μας.
3. Σήμερα υπολογίζεται ότι στη Γη ζουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού.
Μελετήστε τον πίνακα και βρείτε σε ποια ήπειρο προβλέπεται η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού μεταξύ ετών 2011 και 2050. 
Ποια είναι τα προβλήματα που προκαλεί αυτή η μεγάλη αύξηση;