Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

30 Χρόνια Erasmus+.

Για να εορταστούν τα 30 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 30 μαθητές του σχολείου μας, που έχουν μετακινηθεί ή φιλοξενήσει, ή πρόκειται να μετακινηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ KA2, συμμετείχαν στη δημιουργία ενός video.
Το video βραβεύτηκε για την πρωτότυπη σκηνοθεσία του στον διαγωνισμό που διοργάνωσε το τμήμα προώθησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφ/κής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.