Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Ερωτήσεις για Επανάληψη στην Ιστορία. Κεφ.1-7

1. Πότε, πού και από ποιους ιδρύθηκε η Φ. Ε.;
2. Ποιος ήταν ο στόχος της Φ.Ε.; Ποιος και πότε ορίστηκε αρχηγός της; Πού και πότε μεταφέρθηκε η έδρα της;
3. Γιατί η Φ.Ε. απoφάσισε να αρχίσει η Επανάσταση από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες;
4. Τι γνωρίζετε για το σώμα του Ιερού λόχου; (Ποιοι το αποτελούσαν, ποιος το οργάνωσε; πώς καταστράφηκε;)      
5. Γιατί η Επανάσταση στον ελληνικό χώρο ξεκίνησε από την Πελοπόννησο;
6. Ποιοι ήταν οι ηγέτες των Ελλήνων στην αρχή της Επανάστασης και πώς έδρασε ο καθένας τους;
7. Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία της επανάστασης στη Στερεά;
8. Πότε έγιναν οι δυο σημαντικότερες μάχες στη Στερεά Ελλάδα (της Αλαμάνας, στο Χάνι της Γραβιάς), με ποιους οπλαρχηγούς και ποια ήταν η σημασία τους;
9. Ποιοι ήταν οι γνωστότεροι Έλληνες ναυτικοί που διακρίθηκαν στην Επανάσταση; Να αναφέρετε μια επιχείρηση στην οποία έλαβε καθένας τους μέρος.
10. Πώς αντέδρασαν οι Τούρκοι στη δράση των Ελλήνων στη θάλασσα;
11. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος στο εξωτερικό της Σφαγής της Χίου;
12. Τι γνωρίζεις για τη ναυμαχία στον κόλπο του Γέροντα;
13. Τι γνωρίζεις για τη μάχη του Πέτα;
14. Τι γνωρίζεις για την καταστροφή της Νάουσας;
                          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΡΙΣΕΩΣ
1. Για ποιους λόγους πολλοί Έλληνες πίστευαν ότι πίσω από τη Φιλική Εταιρεία κρυβόταν η Ρωσία;
2. Πώς συνέβαλε η εξέγερση στη Μολδοβλαχία, παρά την αποτυχία της, στην απελευθέρωση του Γένους;
3. Πώς προσπάθησαν οι Έλληνες στην αρχή της Επανάστασης να πετύχουν τη στήριξη των Μεγάλων Δυνάμεων και τι κατάφεραν; (σελ.84, Ματιά στο παρελθόν)
4. Τι γνωρίζεις για την προσφορά των γυναικών στον Αγώνα; (σελ.92, Ματιά στο παρελθόν)
5. Για ποιους λόγους απέτυχε η Επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία;