Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Επαναληπτικές ερωτήσεις στην 1η Ενότητα

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους

                                    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι ήταν η Αναγέννηση και ποια εποχή διαδέχθηκε;
2. Τι ονομαζόταν Ουμανισμός;
3. Να αναφέρετε μερικούς από τους εκπροσώπους της Αναγέννησης κι ένα σημαντικό έργο τους
4. Ποιες ανάγκες επέβαλαν τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση; Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκπρόσωποί της;
5. Πότε ανακαλύφθηκε η Αμερική και από ποιον;
6. Ποιους σημαντικούς θαλασσοπόρους γνωρίζετε και τι ανακάλυψε καθένας;
7. Πώς αντιμετώπισαν οι άποικοι τους ιθαγενείς των Νέων Χωρών;
8. Ποιες ήταν οι συνέπειες της ανάπτυξης του εμπορίου;
9. Τι ήταν ο Διαφωτισμός;
10. Ποιους Διαφωτιστές γνωρίζετε;
11. Πότε έγινε η Αμερικανική και πότε η Γαλλική επανάσταση;
12. Πόσα στάδια είχε η Γαλλική επανάσταση και ποιο ήταν το γενικό χαρακτηριστικό καθενός;
13. Τι γνωρίζετε για το πρώτο στάδιο της Γαλλικής επανάστασης;
14. Ποια μάχη, πότε και με ποιους πρωταγωνιστές έγινε συνώνυμο μεγάλης αποτυχίας;