Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Τα είδη των επιρρημάτων.

Τα επιρρήματα είναι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν τα ρήματα και τα προσδιορίζουν δίνοντάς μας πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο, την ποσότητα.