Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Κλάσματα!

Και λίγα Μαθηματικά. Για να δούμε τι θυμάστε από τα κλάσματα. Μπορείτε να λύσετε αυτή τη σπαζοκεφαλιά;